Nieuwjaarstoespraak Voorzitter Johan Oomen

Nieuwjaarstoespraak Voorzitter Johan Oomen

4 januari 2021 16:30


Nieuwjaarstoespraak 2 januari 2021 (website)

Nu we fysiek geen nieuwjaarsreceptie van 2021 kunnen vieren wil ik toch graag via onze website het nieuwjaar inluiden middels het schriftelijk delen van mijn enigszins beknopte toespraak met al onze leden en in het bijzonder voor onze leden van verdienste, ereleden en sponsoren.

We gaan even kort terugblikken op het afgelopen kalenderjaar.

Ik wil graag eerst even stilstaan bij onze leden en één oud lid, die ons zijn ontvallen.

Op zaterdag 2 februari 2020 is overleden Toon Baron op 63 jarige leeftijd. Wie kende Toontje niet. Toon was 51 jaar lid van onze vereniging.  Hij is ca. 20 jaar 1e elftal speler geweest, waarvan 12 jaar als aanvoerder. Zelf heb ik met mogen spelen en dat was een mooie en gezellige tijd. Toon is na het voetbal onze club altijd trouw gebleven.

 

Op dinsdag 17 oktober 2020, is onze oud trainer Paul Pijnenburg overleden. Paul was van 1970-1983 onze hoofdtrainer en enkele jaren daarna kwam hij weer terug op het oude nest als jeugdtrainer. Wij herinneren Paul als een gepassioneerde trainer en de man die uren over  voetbal kon praten onder het genot van een sigaar en een biertje.

 

Op zaterdag 12 september 2020 is overleden ons 66 jarig lid, lid van verdienste en drager van de Zilveren speld van de KNVB, Adrianus Johannes Hendrikus (Adrie) de Bijl op 78 jarige leeftijd. Adrie was meer dan 20 jaar een trouwe vrijwilliger en was ook een oud speler. Afgelopen jaar op 6 juni is de Zilveren speld uitgereikt aan Adrie in een -vanwege Covid-19-, klein gezelschap met familie, bestuur, collega vrijwilligers en onze hoofdtrainer. Adrie was een soort van wandelende bewakingscamera op ons complex en een trouwe vrijwilliger op alle gebied.

 

Op zaterdag 5 december 2020 is overleden ons 70 jarig lid, lid van verdienste, erelid en drager van de Zilveren speld van de KNVB, Annie van Driel op 81 jarige leeftijd. In augustus 1949 werd Annie lid van onze vereniging en was ook actief als voetballer in die tijd. Op 5 februari 1958 werd Annie secretaris van onze vereniging t/m 5 augustus 1977, dus totaal ca. 19,5 jaar. Op 7 oktober 1977 werd Annie drager van de Zilveren Speld van de afdeling Dordrecht van de KNVB. Op 20 januari 1978 werd hij op onze vereniging benoemd tot lid van verdienste. Jaren later (negentiger jaren) is Annie ook nog benoemd tot Erelid. Op 3 september 1982 werd Annie gekozen tot voorzitter van onze vereniging. Deze functie heeft hij 12 jaar lang vervuld. Hij was altijd duidelijk en recht door zee. Je wist wat je aan hem had

 

Mede namens al onze leden wil ik deze (oud) leden bedanken voor alles wat zij voor de club -ieder op zijn eigen wijze-,hebben betekend en gedaan. Wij zullen jullie allen missen. Ook willen wij de families nogmaals heel veel sterkte wensen.

 

Zoals wij dat gewend zijn tijdens onze nieuwjaarsreceptie een applaus voor de ons ontvallen leden.

 

Het afgelopen jaar heeft voor mijn gevoel meer in het teken gestaan van Covid-19. Weinig of helemaal geen voetbal en ook het 75 jarig bestaan met de feestweek kon geen doorgang vinden. Het is eigenlijk ongekend wat we meemaken en het is ook weer een moment van bezinning. Daarmee bedoel ik dat iedereen weer even tot het besef komt dat het toch niet allemaal van zelfsprekend is dat alles wat we doen de normaalste zaak van de wereld is. Wat we er ook allemaal van mogen denken en vinden moet iedereen voor zichzelf weten, maar het feit is dat de wereld even behoorlijk is veranderd. Laten we hopen dat 2021 weer een zo normaal mogelijk jaar mag worden, zowel in het dagelijkse leven als ook met het voetbal. Ik denk dat we daar allemaal ontzettend naar uitkijken.

 

Financieel staan we er gelukkig redelijk tot goed voor. Wij als bestuur en uiteraard onze penningmeester in het bijzonder hebben veel tijd gestoken om de boel financieel goed op orde te houden. Er zijn bij onze overheid hulpfondsen waar we in ieder geval een klein deel van onze financiële schade kunnen verhalen. Maar dat laat onverlet dat onze club toch behoorlijke financiële schade zal leiden.

De kosten lopen gewoon door, dus we houden extra “de vinger aan de pols”.

Op voetballend gebied:

Een geslaagde open dag voor de jeugd waar veel vrijwilligers aan hebben meegewerkt en ook onze nieuwe hoofdtrainer Nabil heeft er zijn steentje aan bijgedragen.

Ik wil er niet te gedetailleerd op ingaan vanwege hoofzakelijk de Covid-19 omdat het seizoen 2019/2020 niet afgemaakt kon worden. De start van 2020/2021 is voor ons 1e team goed begonnen met 9 punten uit 4 wedstrijden. Heel jammer dat dit is afgebroken door Covid-19. Eigenlijk zijn er nu 2 seizoenen gebroken en wanneer we weer mogen starten en welke keuze de KNVB dan zal maken weten we nog niet.

Dan wil ik bedanken;

Onze sponsoren die het afgelopen jaar samen weer een enorme financiële bijdrage hebben geleverd aan onze vereniging.

Alle betaalde mensen die vrijwillig hebben aangegeven hun bijdrage aan de club te laten.

Alle vrijwilligers op welk gebied dan ook die allemaal belangeloos werkzaamheden hebben verricht onze club. Dit is de ruggengraat van de club.

Ook al onze leden die het afgelopen jaar toch allemaal zo goed als mogelijk de club hebben gesteund en trouw zijn gebleven. Ook onze trainers, leiders en onze TC.

Mijn medebestuursleden voor de enorme inzet van het afgelopen jaar.

Wat gaat 2021 brengen.

Onze hoofdtrainer Nabil Bouchlal daar hadden we het contract al verlengd t/m 2022/2023. De trainer en de club zijn heel gelukkig met elkaar en dat is hiermee dus ook contractueel tot uitdrukking gekomen. Spelers en trainer zijn erg content met elkaar.   

Met de trainer van de dames 1, Dingo Timisela volgt binnenkort een gesprek over contractverlenging.

Voor Kerkwijk 2 zijn we op zoek naar een nieuwe trainer.

Voor het komend seizoen zijn wij positief gestemd qua pupillen, jeugd en seniorenvoetbal. Overal verwachten we zoals het er nu uitziet volle bezetting.

Dan nog wat algemene zaken;

Als we kort vooruit blikken dan zullen we er voor moeten blijven strijden om mensen te enthousiasmeren en als vrijwilliger bij onze vereniging te betrekken. Dat is nodig om de club in de benen te houden. Aan onze toekomst moeten we blijven werken. We zullen er met zijn allen voor moeten knokken. Een dorpsclub als v.v. Kerkwijk is niet weg te denken bij onze 3 dorpskernen. 

Dus moeten we goed en zorgvuldig besturen, verantwoording nemen, vrijwilligers en sponsoren blijven werven en enthousiasmeren. De aanwas van de jeugd moeten we goed blijven oppakken. Profileren van je club met flyeren op scholen en soc. media blijven zoeken. De jeugd is namelijk de toekomst.

Ook het upgraden van de kantine en inrichting staan op het lijstje.

Nogmaals we hebben een fantastische en gezellige dorpsclub waar het familie en vrienden gevoel volop aanwezig is. Dat willen we ook zo houden.

Ik herhaal het nog weer een keer; goede communicatie en denk in oplossingen en niet in problemen.

Komend jaar in juni hopen we alsnog ons 75 jarig jubileum te kunnen gaan vieren. Hier komen we later op terug. Ook zal in juni a.s. ons jubileumboek worden gepresenteerd.

Kortom genoeg uitdagingen voor het nieuwe jaar.

Dan als afsluiting wil ik jullie namens ons bestuur allemaal een gelukkig, een sportief, maar vooral een gezond 2021 toewensen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!