Agenda ledenvergadering 28 oktober, 19.30 uur -

Agenda ledenvergadering 28 oktober, 19.30 uur

Agenda ledenvergadering 28 oktober, 19.30 uur

3 oktober 2022 21:15


Agenda ledenvergadering 28 oktober, 19.30 uur

1. Opening 
2. Inleiding voorzitter 
3. Verslag ALV 1 november 2019 

- Het verslag kan per mail bij de secretaris worden opgevraagd (secretaris@vvkerkwijk.nl). Op de ledenvergadering zal het verslag op hoofdpunten worden doorgenomen.

4. Organisatie
- De jaarverslagen 2019/2020 - 2020/2021 kan per e-mail worden opgevraagd bij de secretaris (secretaris@vvkerkwijk.nl).
- Bespreken invulling bestuursfuncties. Kandidaten voor het bestuur dienen zich schriftelijk bij de secretaris aan te melden (secretaris@vvkerkwijk.nl) Hun kandidaatstelling dient door tenminste 3 stemgerechtigde leden te worden ondersteund en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat. Stemming over personen dient schriftelijk plaats te vinden tenzij dit op voorstel van de voorzitter bij acclamatie geschiedt. 
- Onze voorzitter Johan Oomen is reglementair aftredend en niet herkiesbaar. Onze wedstrijdsecretaris Kees Westerlaken is reglementair aftredend en is kandidaat voorzitter.
- Functionaris Activiteiten en kantinezaken Marc de Bijl is reglementair aftredend. Kevin van Zanten heeft aangegeven zich beschikbaar te stellen als bestuurslid voor de functie van Activiteiten en Kantinezaken. Hij stelt zich voor een periode van 3 jaar kandidaat. 
- De functie wedstrijdsecretaris is vacant. 

5. Financiën 
- Bespreken financiële jaarverslagen 2019/2020 - 2020/2021. De financiële jaarverslagen 2019/2020- 2020/2021 zijn op maandag 17 oktober op afspraak in te zien in de bestuurskamer, aanmelden kan per mail bij de secretaris (secretaris@vvkerkwijk.nl). De financiële jaarverslagen zullen daarnaast op de ledenvergadering worden uitgereikt en toegelicht. 
- Begroting voor de komende 5 jaar 

6. Activiteiten 
7. Wedstrijdsecretariaat 
8. PR en Fondsenwerving 
9. Kantinezaken 
10. Onderhoudswerkzaamheden gebouwen en velden 
11. Verduurzaming 
12. Rondvraag en sluiting

Graag willen wij u er op attenderen dat tijdens de ledenvergadering er tijd en aandacht besteed gaat worden aan de verduurzaming en verbouw plannen van onze accommodatie. 

Daarnaast willen wij als bestuur onder de aandacht brengen dat de functie van Kees Westerlaken, wedstrijdsecretaris, nog niet ingevuld is. Wij willen de leden erop attenderen dat deze functie een uiterst belangrijke functie is voor VV Kerkwijk. Zonder wedstrijdsecretaris zal de organisatie van de wedstrijden en zaken die hierbij komen kijken (zoals het regelen van scheidsrechters) op (korte) termijn een groot probleem worden. Wij hopen op 28 oktober alsnog een wedstrijdsecretaris aan te stellen. Zoals eerder genoemd kunt u zich hiervoor schriftelijk aanmelden (secretaris@vvkerkwijk.nl).

Andere (belangrijke) openstaande functies waarbij uw steun en inzet gewenst zijn, zijn: 
- Trainer JO 16-1;
- Trainer JO 12-1;
- Vrijwilligers voor diverse commissies, waaronder:
      - Fondsenwerving;
      - Communicatie en werving;
      - Onderhoud;
      - Financiën;
      - Vrijwilligerscoördinator.
- Vrijwilligers voor de afsluitdienst van de bar op zaterdagavonden.

Hopelijk zien wij u op vrijdag 28 oktober 2022!

Het Bestuur.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!